Marcin Wolak

Marcin Wolak

Programista WordPress w ABB. Freelancer z własnego wyboru. Szyderca od urodzenia. Hired Gun do wynajęcia. Organizator WordUp Kraków. Obecnie skupia się na optymalizacji i przyspieszaniu stron internetowych. Oraz na badaniu co ciekawego dzieje się z WordPressem w Krakowie. Nie lubi pisać o sobie w 3-ciej osobie.


WordPress Programmer in ABB. Freelancer of own choice. Mocker and Hired Gun. Organizer of WordUp Kraków. Currently focused on improving optimization and performance of websites. Curiously checking what is going on with WordPress in Kraków. Doesn`t like to write about himself in 3rd person.