Jakub Milczarek

Jakub Milczarek

Doktor nauk chemicznych – specjalista fizykochemii kryminalistycznej,
ale również wielki miłośnik sieci i nowych technologii!
Stronami internetowymi zajmuje się od 1997 roku, a z samym WordPressem zaprzyjaźnił się już w 2007 roku. Miał zaszczyt być szefem organizacji
pierwszego polskiego WordCampu w 2010 roku, a w latach 2010-2012 prowadził z sukcesami firmę WP-Expert.
W wolnych chwilach zdobywa Koronę Europy, poszukuje skrzynek OpenCaching i bloguje na Lodzermensch w wielkim świecie.

Doctor of Philosophy in Chemistry – forensic science specialist, but
also a great fan of the Internet and new technologies!
He has been dealing with websites since 1997, and made a friendship with WordPress in 2007. He had the honour of being the head of the organization committee of the first Polish WordCamp in 2010. He was running with successes his own company WP-Expert in years
2010-2012.
In his free time he is climbing the Highest points of European countries, searching for caches (OpenCaching) and bloging at Lodzermensch in the big world.